נחלת שינחלת שי
חץ סיורים ליחידות צה"ל

מכון הראל שבמודיעין פועל להנחלת מורשת החשמונאים ללוחמי ההווה - בבחינת "בימים ההם בזמן הזה". הפעילות מתקיימת באתרי המורשת בעיר וסביבתה. יש בכך מסר ייחודי של חיבור בין אירועי החשמונאים דרך מלחמת העצמאות, מקום התרחשותם ועד מודיעין עיר העתיד והרלוונטיות שלהם לימנו.

המכון מקיים סיורי תוכן באתרי המורשת, הרצאות, מצגות ושיעורים אשר מקשרים את החיילים והמפקדים לערכי הרוח, הגבורה, הנחישות, האמונה בצדקת הדרך, מסירות הנפש והמנהיגות של החשמונאים – לאתגרי צה"ל בימינו. במהלך הפעילות אנו מעלים על נס את חתירתם של החשמונאים לאחדות לאומית ולעצמאות מדינית ואת נכונותם לשאת במחיר של המאבק על שימור התרבות היהודית.

מורשת הקרב של האזור כשטח המפתח בדרך לירושלים, מגשרת על פני שנות אלפיים: מימות יהושע בן נון בעמק איילון, קרבות החשמונאים (קרב אמאוס, וכו') ועד קרבות תש"ח (חטיבת יפתח מבצע דני- בכיבוש אזור מודיעין, קרבות לטרון, דרך בורמה, וקביעת גבול המדינה).

בצוות המכון: מרצים רבנים ומדריכי סיורים מעולים.

אתרי סיורים מודרכים:

  1. 1.      קברות המכבים
  2. 2.      ביהכ"נ אום אל עומדן (העתיק ביותר בארץ)
  3. 3.      אמאוס (בפארק קנדה, גבעת הקרב הדרומית – בו התרחש הקרב המפורסם של יהודה המכבי).
  4. 4.      גבעת ה"תיתורה"– תצפית על עמק איילון ,תצפית על העיר המתחדשת מודיעין. באתר שרידי עתיקות מתקופת החשמונאים אך ישנו גם שילוט המספר על מלחמות תש"ח (כיבוש "אל בורג').
  5. 5.      פארק קנדה – מסלול מגבעת הקרב ולאורכו אמות מים, גת, ובית בד ובסופו בריכה!

מכון הראל הוקם לפני 13 שנים  לזכרו של סגן הראל שרם הי"ד קצין שריון מצטיין (צל"ש קשנ"ר) ובחור ישיבה מעולה  אשר נפל  בקרב בערב שבת חנוכה תשנ"ד בשומריות שבלבנון.

בנוסף מפעיל מכון הראל את אתר תל סאקי באזור הגולן בשיתוף עם משרד הביטחון ועם חיל החינוך ומפעיל סיורים מודרכים באתר הכוללים הדרכה, ביקור בבונקר, סרט וכו'. משך ההדרכה – כשעה וחצי.

לפרטים 

 
Digidam בניית אתרים טלפון: 08-9719937 | דוא”ל: risum.n.s@gmail.com