נחלת שינחלת שי
חץ דפי דע"ה

מספר הנחות יסוד מנחות את הפקת דפי ד.ע.ה:

הראשונה:

קירוב התלמידים לערכי היהדות בדורנו, כרוכה בחשיפה לגדלות, בגילוי אורה של תורה ובהבלטת עומק החכמה האלוקית הגנוזה בה.

השניה:

לשם הקלת תהליך הקליטה וההפנמה של הערכים בקרב התלמידים, יש לצקת את תכני הקודש בכלים עכשווים מתוך שיקול דעת, זהירות וחרדת קודש. כמו כן, יש צורך בגיוון אמצעי הלמידה, ע"י "הפעלות". פעלתנות לא פורמלית, יוצרת מעורבות של התלמיד בנושא, ממחישה את הנושא ומגרה את החשיבה.

השלישית:

העיון במקורות בצורה בלתי אמצעית, בשיטות מגוונות, יוצרת גשר אל המקורות הקדומים ומקנה להם משמעות רלוונטית, ולתלמידים תחושה של בסיס מוצק ורעננות.

הרביעית:

לתת בידי המחנך ("המשתמש") הנתון באופן קבוע במצוקה של חוסר זמן להכנה, כלי מובנה מרוכז ו"ידידותי" שיאפשר לו התמודדות אופטימלית עם הצרכים החינוכיים.

החמישית:

עיצוב ורמת גימור גבוהה מביאה לידי ביטוי את הערכתנו לערכם של הנושאים והערכים, בהם אנו עוסקים. (מעין "נוי מצוה" - "זה א-לי ואנווהו").

לאור הנחות אלה התגבש במשך הזמן הפורמט של דפי ד.ע.ה המכיל מספר מרכיבים על פי הסעיפים הבאים.

א.   מבוא

      במבוא, סקירה קצרה של המניע לעיסוק בנושא ומידע בסיסי על הנושא מזוית המבט בה נתבונן בנושא בגוף הדף.

ב.   מטרות

      הגדרת המטרות החינוכיות והמטריאליות שהצבנו לעצמנו בהכנת הדף.

ג.    מהלך

      פירוט מובנה של המהלך החינוכי עליו אנו ממליצים, לשם השגת המטרות החינוכיות שהצבנו    לעצמנו.

ד.   "הפעלה"

      ה"מהלך החינוכי" של כל דף כולל "הפעלה חינוכית". בבחירת ההפעלה ובהכנתה מושקעת        חשיבה רבה, זהירות וחרדת קודש.

      ההפעלה מיועדת להמחשת הרעיון המרכזי המובא בדף תוך המשלתו, כולל הפענוח של הנמשל. ה"הפעלה" מיועדת גם ליצירת ענין וגירוי החשיבה.

      בדרך כלל עשויה ההפעלה בדרך שתגרום שבירת מעגל הפאסיביות של התלמיד בכיתה. הפעלתנות הלא פורמלית - מכוונת לגרום מעורבות של התלמיד בנושא.

ה.   דף מקורות

      בדף זה מרוכזים מקורות על הנושא, המקורות נבחרו על פי חוט רעיוני הקושר ביניהם. היקף   המקורות בכל דף גדול מכדי תכולה של שיעור אחד, וזאת כדי לאפשר למורה לבחור את                                      המקורות        המתאימים לכיתתו, על פי הענין המתברר במקור ועל פי רמת הקושי. למעט מקרים חריגים מופיעים המקורות על פי הסדר הכרונולוגי.

ו.    הנחיה לדף המקורות

      ההנחיה מכוונת לסיוע בלימוד המקורות, ללימוד כל מקור בפני עצמו, ולעיתים הרחבה על        משמעותו           של המקור. הדף מבאר את המהלך של ארגון הלימוד בדף המקורות, והופך את דף המקורות ליחידה לימודית הקשורה בקשר הדוק עם המהלך החינוכי.

בעתיד, בע"ה, אנו מתכננים להעלות חומר רב זה על מדיה. ולהוסיף קטעי וידאו מונחים לחלק מהדפים.

בכל החומר המצוי בדפי ד.ע.ה יש לראות הצעה בלבד. אין כל יומרה לקבוע בהם: "כזה ראה וקדש". וכל מורה נתבע להמשיך ולבחון את התאמת הדברים לשומעיו.

מורה יצירתי ימצא בלי ספק דרכים נוספות להגשים את אותה מטרה.

בהזדמנות זו אנו מודיעים שמותר ואף רצוי לצלם מהחומר המופיע בדפים ולהפיצם ברבים, ובלבד שהציטוט ממנו יהיה מלא ונאמן למקור.

נטלנו על עצמנו, בכורח המציאות, משימה יומרנית. בעצם הגדרתה, אין אפשרות להגשימה במלואה. גם אין אפשרות להאריך כל הצורך בכל מקום שנדרשת אריכות, כי "תפסת מרובה לא תפסת".

לעיתים מצב זה מתסכל את השותפים ליצירה, תעצומות הנפש להמשך היצירה נשאבים מדבריהם המאירים של חז"ל (אבות ב' ט"ז): "לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנה". נאמנים עלינו דבריו של מורנו הראי"ה קוק זצ"ל שבהתיחסו לדבריהם של חז"ל מעיד על עצמו (אורות הראי"ה עמ' י"ט):

"הדברים הקדושים הללו הם נר לרגלי ואור לנתיבתי, והם ראויים באמת להיות נר מאיר לדורות עולם לכל מי שיבוא אל הקודש לעסוק בכל ענין נשגב ומועיל, לבל יחרד ולבבו לא יפול בקרבו, בראותו כי השלמת כל חפץ לבבו אין בידו די היכולת לא יאמר נואש לכל אשר תשיג ידו, כי מי יוכל להעריך רב ערך החלק מן השלמות אשר תשיג ידו. ולולא הדעה האמיתית הזאת לא עצרו שלמי בני האדם כח לעלות אל המעלה שעלו אליה, כי מי בא עד מרום פסגת השלימות, ומי זה אשר יתברך בלבבו ולאמור גמרתי את כל המלאכה..."

בשל החשיבות הגדולה שאנו רואים בדפים אלה, אנו מזמינים את ציבור המשתמשים לפתח דו שיח, להגיב, להעיר ולהאיר - ובעזרתכם נזכה לשכלל ולשפר כלי מחזיק ברכה זה.

מכתבים נלהבים ועשרות מנויים ותיקים מקרב כל שדרות החינוך, שהשתמשו ומשתמשים בדפי הד.ע.ה במהלך עבודתם החינוכית, הם עדות לברכה שראינו בעמלנו.

 

עד בוא יום גואל בו "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי,

כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"

 
Digidam בניית אתרים טלפון: 08-9719937 | דוא”ל: risum.n.s@gmail.com