נחלת שינחלת שי
חץ תוכנית שנתית

מיועדת לגילאי גן - כתה ה'

מטרת התוכנית היא חיבור התלמידים לערכים שונים העולים מתוך המקורות והמורשת של עם ישראל. השיעורים מועברים בצורה חווייתית ומהנה, תוך שימוש באמצעים מתודיים מגוונים, כגון: משחקים, דפי עבודה, הצגות ועוד. 


נושאי הפעילות:

  • גן - אגדות חז"ל- מפגש עם עולם הערכים שבין אדם לחברו כפי שעולה מתוך סיפורי חז"ל.
  • א-ב - מאמרי אבות - נעסוק בערכים ועקרונות מוסריים העולים מתוך אמירות חז"ל השונות כפי שמובאות במסכת אבות ובמקורות נוספים.
  • ג- חוליה בשרשרת - הפגשת התלמידים עם דמויות מופת בחיי העם היהודי ועם אירועים מכוננים בהיסטוריה היהודית.
  • ד - כאן נולדתי - הכרות עם ארץ ישראל היפה - נופיה, עריה, אוכלוסייתה והסיפורים ההיסטוריים המלווים אותה מראשיתה .
  • ה - מצוות שבין אדם לחברו - מפגש עם ציווים מהתורה בתחום שבין אדם לחברו. נעמוד על פשרם ונבין כיצד הציוויים העתיקים רלוונטיים גם לחיינו כאן ועכשיו. 
 
Digidam בניית אתרים טלפון: 08-9719937 | דוא”ל: risum.n.s@gmail.com