נחלת שינחלת שי
חץ  קטלוג מערכים ומאמרים בנושא תרבות יהודית

לפניכם קטלוג מערכים ומאמרים בנושא תרבות יהודית

לשאלות בנושאי תרבות יהודית - לחצו כאן כללי
אור האמונה
 
ובחרת בחיים 

בנושא התורה
תורה שבכתב ותורה שבעל פה 
תורה משמים 
בן תורה - בן חורין?!
"כי לא מחשבותי מחשבותיכם"  

בנושא התפילה
הברכה והאמונה 
הברכה לעולם 
כוחה של תפילה 
ציבור ותפילת הציבור  
 "והתפללו אליך דרך ארצם" 
מבנה תפילת העמידה 
גבורות גשמים 
מצוות התלויות בארץ

בנושא ירושלים
ירושלים - פנים רבות לה 
 ירושלים - טבור העולם
ירושלים ועם ישראל 
 עיר הקודש 

בנושא: מידות
גמילות חסדים

"ואהבת לרעך כמוך" ולקחי הספירה.  
מוסר יחסי ומוסר מוחלט 
הנסיון - חישול ולא הכשלה 
"אין חכם כבעל נסיון" 
הצניעות כאורח חיים

צניעות ו"מותר האדם" 
ניצול זמן 
לא תתורו

 השמחה 
 אבנים שחקו מים  
 מהות האדם  
"אשרינו - מה טוב חלקנו" 

 בנושא המועדים ומשמעותם
תשובה - מהי 
מעכבי התשובה

מאי חנוכה?
 "איזהו גיבור" 
עשרה בטבת  
משנכנס אדר מרבין בשמחה. 
 מגילת הסתר 
זכר ליציאת מצרים 
חכם ורשע  
ה"הלל" 
ספירת העומר 

בנושא אחדות ישראל
חברה אידאית מול חברה תועלתנית.  
שמע ישראל  
אחדות עם ישראל כגילוי ליחוד ה'.  
 גוי אחד בארץ 
התקוה והאמונה.
 
ערכי לחימה בראי היהדות
עשור לחומת מגן - אמונה ובטחון לאומי -חומת מגן קו פרשת המים 
ערכה חינוכית לשנת השלושים
מערך שיעור חיל החינוך - שליחות או משלח יד-  השליחות לאור מקורות היהדות
מהפך באוקטובר - סקירה כללית על מלחמת יוה''כ
מאמר - מכון הראל - הממד הערכי ופיתוח התודעה הלאומית בעידן פוסט מודרני
כאוס בנפח - אל''מ ווגמן
חרב הרוח המהפכת - רוח הלחימה כגורם מכריע לאור מלחמת יוה''כ ובין המצרים
הקרב על תל סקי -חוברת למדריך
המחלקה האסטרטגית הלחימה של מח' יואב יקיר במלחמת יוה''כ בדרום רמה''ג
הדבקות במשימה וערך הניצחון  - לאור המקורות
מאמר - אחיה השילוני - די הוא גברא רבא

 
Digidam בניית אתרים טלפון: 08-9719937 | דוא”ל: risum.n.s@gmail.com