נחלת שינחלת שי
חץ חזון ומטרות

  • חיזוק המכנה המשותף בעם ויצירת גשר וקשר בין חלקיו השונים.
  • העשרת הידע, בקרב הציבור שאינו דתי, במורשת ישראל ובתרבות היהודית תוך יציקת תוכן ומשמעות אל תוך המושג 'זהות יהודית-ציונית'.
  • הגברת המוטיבציה בחיילי צה"ל תוך חיזוק הזהות, התודעה היהודית ורוח הלחימה.
  • העמקת הידע, בקרב הציבור הדתי, במורשת ישראל וחיבור לתרבות היהודית.
  • הנחלת מורשת החשמונאים בעיר מודיעין וחיבורה לימינו.

 
Digidam בניית אתרים טלפון: 08-9719937 | דוא”ל: risum.n.s@gmail.com